Peronal Leadership

Inzicht in je eigen ambities

Samen maken we het Personal Leadership Kompas, waarin alles wat in de workshop aan bod komt wordt weergegeven. Denk hierbij onder andere aan je persoonlijke missie, je kernwaarden, je talenten, je kernkwaliteiten, je helden, je persoonlijkheid, je afscheidsspeech, je persoonlijke situatie zoals die nu is en je persoonlijke doelen.

Met die persoonlijke doelen als uitgangspunt wordt de route
richting jouw toekomst uitgestippeld. Wat doe je al om je doelen te kunnen realiseren? En nog belangrijker, wat doe je nu nog dat niet bijdraagt
aan de realisatie van je doelen? En hoe ga je dit veranderen?

Met het Personal Leadership Kompas in handen heb je een
prima inzicht in wie je nu bent, in wat je ambities zijn en
waarin is weergegeven hoe je die kunt gaan waarmaken.

Opbouw van de workshop

Deel 1

De workshop bestaat uit twee delen, het eerste deel beslaat een dagdeel, waarin we kennismaken en vooral kijken naar wie je nu bent.

Deel 2

Het tweede deel beslaat een volledige dag, waarbij we aan de hand van gesprekken, foto associatie en filmpjes de inhoud van het kompas verder vorm geven. Tot slot is er nog een nabespreking van het kompas waarbij ook eventuele vervolgstappen aan de orde komen.

Voor ondernemers…

is een van de interessante aspecten van de workshop dat we vanuit de ambities de link kunnen leggen naar uw business model om te kijken of uw business model nog in lijn is met uw ambities. Voor het geval dit niet meer zo is dan kunnen we u helpen om dit weer in lijn met elkaar te brengen. De Workshop is in de praktijk getest, bekijk gerust de filmpjes met de getuigenissen van de deelnemers om te weten te komen waarom zij hebben deelgenomen en wat ze er aan hebben gehad.

Terug naar boven?