Workshop

Workshop Personal Leadership

Nieuw in het assortiment bij Pont Neuf is de Workshop Personal Leadership. Deze workshop is zowel bedoeld voor ondernemers als voor mensen die hogere functies bekleden en die behoefte hebben aan inzicht in zichzelf en in hetgeen ze willen bereiken met hun bedrijf of in hun carrière.

Samen maken we het Personal Leadership Kompas, waarin alles wat in de workshop aan bod komt wordt weergegeven.
Denk hierbij onder andere aan je persoonlijke missie, je kernwaarden, je talenten, je kernkwaliteiten, je helden, je persoonlijkheid, je afscheidsspeech, je persoonlijke situatie zoals die nu is en je persoonlijke doelen.
Met die persoonlijke doelen als uitgangspunt wordt de route richting jouw toekomst uitgestippeld.
Wat doe je al om je doelen te kunnen realiseren? En nog belangrijker, wat doe je nu nog dat niet bijdraagt aan de realisatie van je doelen?
En hoe ga je dit veranderen?

Met het Personal Leadership Kompas in handen heb je een prima inzicht in wie je nu bent, in wat je ambities zijn en waarin is weergegeven hoe je die kunt gaan waarmaken.

De workshop bestaat uit twee delen, het eerste deel beslaat een dagdeel, waarin we kennismaken en vooral kijken naar wie je nu bent.
Het tweede deel beslaat een volledige dag, waarbij we aan de hand van gesprekken, foto associatie en filmpjes de inhoud
van het kompas verder vorm geven. Tot slot is er nog een nabespreking van het kompas waarbij ook eventuele vervolgstappen aan de orde komen.

Voor ondernemers is een van de interessante aspecten van de workshop dat we vanuit de ambities de link kunnen leggen
naar uw business model om te kijken of uw business model nog in lijn is met uw ambities. Voor het geval dit niet meer zo is dan kunnen we u helpen om dit weer in lijn met elkaar te brengen.

De Workshop Personal Leadership is ook beschikbaar voor teams, waarbij er ook aandacht is voor het teamverband
door extra opdrachten ten opzichte van de individuele workshop.

De Workshop is in de praktijk getest, bekijk gerust de filmpjes met de getuigenissen van de deelnemers om te weten te
komen waarom zij hebben deelgenomen en wat ze er aan hebben gehad.

Interesse of vragen?
bonjour@pt9.nl of 06-54 645 849

voor wie

Voor startende tot doorgewinterde ondernemers

Wij ontwikkelen strategieën en business modellen voor startende en doorgewinterde ondernemers. Ondernemers die durven dromen én durven
doen en die geloven dat passie en idealen niet ten koste moeten gaan van een gezonde bedrijfsvoering en ook niet andersom. Zo brengen we balans in bedrijven en wordt het werken aan of in je bedrijf niet alleen succesvoller maar ook leuker. Allez-y!

ONZE AANPAK

Het traject voor morgen

Een volledig traject bestaat uit vier onderdelen, waarbij interviews, workshops en een eindpresentatie de route zijn naar uw Pont Neuf Kompas. In dit Kompas zijn missie, visie, kernwaarden en uw business model canvas uitgewerkt waarmee u klaar bent voor morgen. De vier onderdelen zijn de volgende:

Life Cycle Pinpoint

Waar bevindt uw bedrijf zich vandaag? Waar bevindt u als ondernemer zich vandaag? Onderneemt u nog met passie? Is uw onderneming nog rendabel? Zo maar een greep uit de vragen die in deze (interview) sessie aan de orde komen.

Doel van deze sessie is het identificeren van de huidige staat van uw onderneming en uw positie hierin als ondernemer.

Purpose Scan

Waar gaan we voor? Waar staan we voor? Wat zijn onze waarden? Wat willen we binnen vijf jaar realiseren? Wat willen we morgen realiseren? Dit zijn de vragen waarmee we in het tweede deel aan de slag gaan, meestal in een workshop, af en toe in interviews en/of groepsgesprekken.

Doel van deze sessie is om vanuit de Life Cycle Pinpoint te gaan bepalen wat missie visie en kernwaarden zijn. Van hieruit wordt het strategisch perspectief vormgegeven en worden doelen bepaald voor de korte en middellange termijn.

Building the Bridge

Hoe vertalen we de Purpose Scan naar een business model? Hoe scherpen we het huidige business model aan? Dit zijn de vragen waarbij het in deze workshop om draait

Doel van deze sessie is om op grond van de Purpose Scan of op grond van een bestaand business model te komen tot een nieuw business model waarmee we klaar zijn voor morgen en voor de toekomst.

Pont Neuf Kompas

Alle input uit de voorgaande onderdelen wordt verwerkt in het Pont Neuf Kompas. Dit document dient als vertrekpunt voor de nieuwe richting die gekozen is. Het kompas kan onder andere gebruikt worden om de volledige organisatie te overtuigen van de gekozen weg of als leidraad bij het uitrollen van de plannen.

Uiteraard staat het u vrij een andere aanpak of route te kiezen, wij vinden het belangrijk dat onze aanpak bij u past en stemmen dit daarom graag op voorhand met u af, zodat bij aanvang duidelijk is wat we van elkaar mogen verwachten.

Overige dienstverlening

Naast onze kern van strategie ontwikkeling en business modellen kunnen we u ook van dienst zijn op andere vlakken. Denk hierbij aan de volgende zaken:

Bedrijfsopvolging

U denkt er over na om uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie. Wat moet er worden geregeld en hoe legt u dit vast? De ervaring leert dat goede vastlegging en discussie vooraf er vaak voor zorgen dat problemen achteraf voorkomen worden. Pont Neuf kan u helpen met het uitstippelen van de route richting een zorgeloze overdracht.Financieringsvraagstukken

U wilt uw bedrijf laten groeien en wordt hierdoor geconfronteerd met een financieringsvraag. Wij kunnen u hierbij helpen door samen te bepalen hoe de aard van de financiering zou moeten zijn en waar u uw financieringsvraagstuk zou kunnen neerleggen, bij een bank of bij een andere financier.Bedrijfswaardering

Wat is mijn bedrijf vandaag waard? Op basis van het heden, het verleden en de toekomstverwachting waarderen we uw bedrijf vandaag, zodat u beschikt over een prima indicatie van de waarde van uw onderneming voor eender welk doel.Organisatiestructuur

U wilt uw volledige bedrijf of onderdelen van uw onderneming beter structureren om de prestaties te verbeteren. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn door op basis van een analyse de organisatiestructuur opnieuw op te zetten teneinde de gewenste verbeteringen samen te realiseren.Fusie en Overname

U wilt groeien door middel van fusie of overname, of juist afbouwen door te fuseren of te worden overgenomen. Wij kunnen u hierin adviseren en eventueel begeleiden, afhankelijk van de aard en de omvang van de fusie of overname.Neem contact op

over pont neuf

Turning ideals into business models

Tijdens mijn deeltijd Master of Controlling aan Nyenrode, die ik in december 2019 heb afgerond werd mijn interesse gewekt voor Strategie, Leiderschap en het modelleren van je bedrijf in een business model canvas. Mede door vele gesprekken met ondernemers kwam ik tot de conclusie dat er kansen lagen op het vlak van het koppelen van ondernemerschap aan business modellen.

Mijn naam is Serge Humbert-Laprade, eigenaar van Pont Neuf. Ik ben een energieke vijftiger, getrouwd en vader van twee kinderen. Geboren en getogen Zeeuws Vlaming met een wereldse kijk op het leven.

Behalve als ondernemer ben ik ook werkzaam als Financieel Directeur bij Vervaet in Biervliet. Als ondernemer wil ik collega ondernemers helpen bij het verbeteren van hun onderneming. De focus ligt hierbij vooral op het strategisch perspectief en het business model.

De kern van de problematiek die een groot deel van de ondernemers ervaart ontstaat uit een mismatch tussen hun passie en/of idealen en de rentabiliteit van hun onderneming. Het komt er vaak op neer dat ondernemers concessies doen aan hun idealen om te kunnen blijven bestaan. Het gevolg hiervan is dat ze gedeeltelijk of zelfs volledig hun bevlogenheid waarmee ze ooit gestart zijn, onderweg zijn kwijtgeraakt.

Neem contact op

Referenties

Wat ze over ons zeggen